ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทำ

ให้เกิดความแตกต่าง

ด้วยความปรารถนาที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่า Getha ถูกผลักดันให้สร้างผลกระทบที่มีความหมายและทำสิ่งต่างๆที่แตกต่างออกไป

ความยั่งยืนการรักษาและบำรุงสิ่งแวดล้อม

คือความมุ่งมั่นของเราเพราะโลกของเรา

ที่นอน

ชุมชนภายนอก

สร้างผลกระทบด้วยการยื่นมือออกไป

สร้างชุมชนที่แข็งแกร่งขึ้น

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ให้การสนับสนุนเพื่อปรับปรุงสุขภาพและ

ความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรของเรา

ปรัชญาของเรา

แม่ธรณีทำให้เรามีชีวิตสุขภาพและคุณค่าของวัฒนธรรมของเรา การปกป้องสิ่งแวดล้อมของเราเป็นสิ่งสำคัญและรักษาความรับผิดชอบร่วมกันที่มีต่อคนรุ่นต่อไปในอนาคตดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญ ผลิตภัณฑ์เก็ทท่า ผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงคนรุ่นต่อไปในอนาคต TOGETHA เราสามารถช่วยสร้างอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกัน

OUR PHILOSOPHY

Mother Earth gave us life, health and the values of our culture. It is important to safeguard our environment and nurture a shared responsibility towards our future generation, therefore it matters when it comes to choosing the right environmentally friendly product. GETHA products are made with the future generation in mind. TOGETHA, we can help contribute to a greener future.  

แหล่งที่มาอย่างยั่งยืน

แม่ธรณีทำให้เรามีชีวิตสุขภาพและคุณค่าของวัฒนธรรมของเรา การปกป้องสิ่งแวดล้อมของเราเป็นสิ่งสำคัญและรักษาความรับผิดชอบร่วมกันที่มีต่อคนรุ่นต่อไปในอนาคตดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญ ผลิตภัณฑ์เก็ทท่า ผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงคนรุ่นต่อไปในอนาคต TOGETHA เราสามารถช่วยสร้างอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกัน

กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าทางสังคม

Spread the Joy of Giving this Christmas!
Date: 11.12.2023 Location: Pertubuhan Kebajikan Shan De Johor Bahru This festive season, the GETHA family is uniting to bring a...
GETHA's Impactful Presence at SJK (C) Choong Wen's 85th Anniversary Carnival
Date: 25.11.2023 Location: SJK (C) Choong Wen The SJK (C) Choong Wen 85th Anniversary Carnival, held on November 25, 2023,...
Getha's Heartfelt Gesture: Transforming Lives at NASOM Group Home
Date: 7.11.2023 Location: NASOM (National Autism Society of Malaysia) Group Home in Bandar Puteri As part of our ongoing CSR...

เรามีความไว้วางใจของคุณ

ตั้งแต่ปี 1969

28 ประเทศ

แบรนด์อันดับ 1

ป้องกันการหย่อนคล้อย

เสร็จสิ้น 100%

ล็อคนิรภัย

รับชำระ  | บัตรเครดิต - บัตรเดบิต - ธนาคารออนไลน์

ช้อปปิ้งที่ปลอดภัย

ช็อปได้ตลอดเวลา

ง่ายและสะดวก

จัดส่งให้คุณ

ประหยัดเวลา

วาไรตี้ดีๆ